کاربردهای بیمه سلامت در ترکیه

کاربردهای بیمه سلامت در ترکیه

دریافت بیمه درمانی خصوصی در ترکیه علاوه بر اینکه جزو مدارک موردنیاز برای دریافت اقامت کوتاه مدت در این کشور است، مزایای پوشش درمانی نیز دارد که تابع نوع بیمه و شرکت بیمه نسبتا متفاوت است. اما به صورت کلی می توان…