کاربردهای بیمه سلامت در ترکیه

کاربردهای بیمه سلامت در ترکیه

دریافت بیمه درمانی خصوصی در ترکیه علاوه بر اینکه جزو مدارک موردنیاز برای دریافت اقامت کوتاه مدت در این کشور است، مزایای پوشش درمانی نیز دارد که تابع نوع بیمه و شرکت بیمه نسبتا متفاوت است. اما به صورت کلی می توان…

 انواع بیمه نامه سلامت در ترکیه

انواع بیمه نامه سلامت در ترکیه

خدمات درمانی در ترکیه کشور ترکیه از لحاظ خدمات درمانی و سلامت نسبت به سایر کشور های منطقه پیشرفت چشمگیری داشته است و استاندارد های پزشکی این کشور در سطح اروپا ولی با قیمتی پایین تر است همچنین در سراسر…